Trang chủ>Thành tích học lên cao

Thành tích học lên cao

Thành tích học lên cao

Học sinh đi làm

NGUYEN MANH HUNG

NGUYEN MANH HUNG
就職先:株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント

DO VAN NAM

DO VAN NAM
就職先:株式会社LEOC

HA NHAT LENH

HA NHAT LENH
就職先:株式会社国際テクノロジーセンター

NGUYEN HUYEN TRANG

NGUYEN HUYEN TRANG
就職先:能達日本語学院

Học sinh học lên đại học, cao đẳng

HA ANH TUAN

HA ANH TUAN
進学先:東京電機大学

NGUYEN THI THUY

NGUYEN THI THUY
進学先: 開智国際大学

NGUYEN THI THU HIEU

NGUYEN THI THU HIEU
進学先: 開智国際大学

VO NGUYEN HANH DUNG

VO NGUYEN HANH DUNG
進学先:国際デュアルビジネス専門学校

NGUYEN THI THU HA

NGUYEN THI THU HA
進学先:学院女子大学

viện cao học

대학교생1
대학교생2
대학교생3
 
 
Zhu Jun Kobe University Graudate School of Economics Wang Yue Han Hiroshima University Graduate School of Letters
Jin Hong Yan Gakushuin University Graduate School of Humanities Quan He Ran Meiji University Graduate School of Liberal Arts Design
Cai Bo Wen Hosei University Graduate Schoolof Humanities Li Rong Yu Senshu University Graduate School of Business
Li Chao Rikkyo UniversityGraduate School of Business Design Yan Xiao Wei Doshisha University Graduate School of Public Policy
Yan Xiao Wei Kinki University Graduate School of Arts and Sciences Liu Qing Mejiro University Graduate School of International Studies
Li Wen Zhuo Tokyo University Graduate School of Arts and Sciences Wang Hua Jun Hokkaido University Graduate School of Science
Xu Yue Nagoya University Graduate School of Engineering Chen Yi Fu Sophia University Graduate School of Science and Engineering
Zhang Qi Hosei University Graduate School of Economics Liu Yi Ge Tokyo Denki University Graduate School of the Future Science Research Student
Zhao Li Juan Matsumoto Dental University Graduate School of Dentistry Tian Jia Yuan Kyoto City University of Arts Graduate School of Music
Wu Tao Osaka University Graduate School of Economics Liu Ji Yong Hosei University Graduate School of Business
Ma Tian Tian Mie University Graduate School of Education Bhakta Kumar Puri Toyo University Graduate School of International and Area Studies
Li Guk Hwi Saitama University Graduate School of Engineering Xu Tian Qi Kyoto University Graduate School of Applied Information Technology and Research Division
Zan Rui Bunka Fashion University Graduate School of Fashion Management Ran Chen Yu Mejiro University Graduate School of Language and Culture
Zhao Li Keisen University Graduate School of Humanities Liu Chang Tokyo International University Graduate School of Commerce
Li Wen Zhuo Tokyo University Graduate School of Arts and Sciences Hu Jia Yue Tokyo University Graduate School of International Social Sciences
Jiao Hai Long Tokyo University Graduate School of Humanities and Social Sciences Asian Studies Zhou Run Yang Saitama University Graduate School
Zheng Yu Chiba University Graduate School of Economics Ning Cheng Yokohama City University Graduate School of Arts and Sciences
Ni Zhi Jian Kyoto College of Graduate Studies for Informatics Nie Yu Nong Tokyo Kasei University Graduate School

trường đại học.

대학원생1
대학원생2
대학원생3
 
Wang Yan Wen

Waseda University Department of Creative Science and Engineering

Jin Rui

Meiji University International Japanese Studies

Zhang Xin Yi

Toyo University Faculty of Science and Technology

Yi Jia Xin

Hosei University Department of Clinical Psychology

Wang Chen

Kansai University System Science and Engineering

Wang Hao Run

Senshu University Department of Commerce Accounting

Peng Jia Yi

Nagoya Institute of Technology

Department of Electrical and Mechanical Engineering

Cong Yuan Yuan

Nihon University Department of Law

Feng Yi Dan

Nihon University Department of Literature and Science Education

Shao Ge

Rikkyo University Department of Sociology

Zhang Xin Yi

Kokushikan University Department of Geography

Sui Xiao Xiao

Takushoku University Department of Business Administration

Huag Yi Jun

Takushoku University Department of Commerce Accounting

Fu Xiang Lin

Meikai University Department of Business Administration

Hong Jun

Josai University Department of Policy Management

Li Xiao

Shobi University Department of Policy Management

Ye Sheng

Seigakuin University Department of Political Economy

Zheng Shi Qi

Seigakuin University Department of Japanese Culture

Ye Sheng

Seigakuin University Department of Political Economy

Zheng Shi Qi

Seigakuin University Department of Japanese Culture

Gang Tian Ai

Chuo Gakuin University Department of Commerce

Sun Liang Yu

Chuo Gakuin University Department of Commerce

Wu Yi Fei

Digital Hollywood University Department of Digital Content

Ma Xiao Qing

Digital Hollywood University Department of Digital Content

Yu Zhi Chou

Digital Hollywood University Department of Digital Content

Chen Jia Qi

Tokyo City University Department of Media Information System

Zhuo You Sheng

Tokyo University of Social Welfare Department of Social Welfare

Ji Xin

Toyo Gakuen University Department of Management

Zhang Ji Peng

Niigata Sangyo University Department of Economics

Li Jie

Niigata Sangyo University Department of Economics

Xin Yu Yin

Bunka Gakuen University Clothing Department

Wang Qi
Niigata Sangyo University Department of Economic
Zhang Dong Wei

Ryutsu Keizai University Department of International Tourism

Chen Wen Jia

Ryutsu Keizai University Department of International Tourism

Ji Kun Peng

Ryutsu Keizai University Department of International Tourism

Liu Shuang

Ryutsu Keizai University Department of Law

Huang Zhi Qiang

Reitaku University Department of Business Administration

Lin Han

Reitaku University Department of Foreign Language

DBC Students Who Proceeded To Tokyo University

東大合格者

2016 DBC Students Advancing to Other Schools

平成27年度進学状況

PAGE TOP