Trang chủ>Giới thiệu về trường>Giới thiệu về giáo viên

Giới thiệu về giáo viên

Giới thiệu về giáo viên

教師

廣司 多津子

廣司 多津子

坂本 雅与

坂本 雅与

野尻 真木子

野尻 真木子

和田 牧子

和田 牧子

国井 美幸

国井 美幸

古田島 聡美

古田島 聡美

茶谷 紀之

茶谷 紀之

山下 真琴

山下 真琴

田口 和伸

田口 和伸

事務員

Yinhua Li 201712311436.jpg 2017123111339.jpg Dung Thuy Nguyen
(中)李 銀花 (日)源田 修一 (中)蒋 桂莉 (Vi)Dung Thuy Nguyen
201712311142.jpg 201712311455.jpg 201712311536.jpg  
(中)王 世忠 (韓)俞 善化 (Br)Ben Merritt  

 

PAGE TOP