Trang chủ>Giới thiệu về trường>Kí túc

Kí túc

Kí túc xá

Kí túc xá DBC

Là kí túc của trường DBC , Là kí túc gẩn trường nhất , khoảng 2 phút đến trường nên rất tiện lợi cho việc đi học , các cửa hàng tiện lợi cũng trong khoảng 5 phút đi bộ

Kí túc xá DBC
Kí túc xá DBC
Kí túc xá DBC
Kí túc xá DBC
Kí túc xá DBC
Kí túc xá DBC
Kí túc xá DBC
Kí túc xá DBC

Kí túc xá Tabata

Là kí túc xá liên kết với trường DBC . Từ kí túc đi bộ đến trường khoảng 20 phút , cửa hàng tiện lợi cũng trong khoảng 5 phút .

Kí túc xá Tabata
Kí túc xá Tabata
Kí túc xá Tabata
Kí túc xá Tabata
Kí túc xá Tabata
Kí túc xá Tabata
Kí túc xá Tabata
Kí túc xá Tabata

Kí túc xá Nishi nippori

Là kí túc xá liên kết với trường DBC

Kí túc xá Nishi nippori
Kí túc xá Nishi nippori
Kí túc xá Nishi nippori
Kí túc xá Nishi nippori
Kí túc xá Nishi nippori
Kí túc xá Nishi nippori
Kí túc xá Nishi nippori
Kí túc xá Nishi nippori
PAGE TOP