Trang chủ>Giới thiệu về khóa học>Tóm lược về đào tạo

Tóm lược về đào tạo

Giới thiệu về giảng dạy

Giới thiệu về phương châm giáo dục theo 3 hạng mục sau

Chương trình giảng dạy của DBC

Chương trình giảng dạy của DBC
  • Giáo trình được biên soạn phù hợp với trình độ từng lớp và với mục đích, nhu cầu của du học sinh.
  • Giờ học được triển khai sao cho học sinh không chỉ hiểu, mà còn có thể sử dụng được trong thực tế đời sống.
  • Các giáo viên tận tình giảng dạy từng học sinh một
  • Hỗ trợ hoạt động hướng nghiệp và phương pháp thi cử
  • Các bài kiểm tra chữ Hán, từ vựng của buổi học trước được thực hiện hàng ngày trước khi giờ học bắt đầu

時間割表

午前授業

1時限目 9:00 - 9:45
2時限目 9:50 - 10:35
3時限目 10:50 - 11:35
4時限目 11:40 - 12:25
  月(Monday) 火(Tuesday) 水(Wednesday) 木(Thursday) 金(Friday)
上級 文字語彙 文字語彙 文字語彙 文字語彙 文字語彙
文法 文法 文法 文法 文法
L・L
(聴解・発音指導)
トピックによる
日本語総合演習
読解
十時事ニュース
表現
(会話・作文・スピーチ)
試験対策
(留学試験・能力試験)
中上級 文字語彙 文字語彙 文字語彙 文字語彙 文字語彙
文法 文法 文法 文法 文法
中級から上級への日本語 L・L
(聴解・発音指導)
読解
十時事ニュース
表現
(会話・作文・スピーチ)
試験対策
(留学試験・能力試験)
初中級 漢字・カタカナ 漢字・カタカナ 漢字・カタカナ 漢字・カタカナ 漢字・カタカナ
文法 文法 文法 文法 文法
表現
(会話・作文)
L・L
(聴解・発音指導)
ニューアプローチ
中級日本語
ニューアプローチ
中級日本語
読解
復習テスト
初級Ⅱ 読解 読解 漢字・カタカナ 漢字・カタカナ 漢字・カタカナ
はじめての会話2 はじめての会話2 はじめての会話2 はじめての会話2 はじめての会話2
復習テスト

午後授業

1時限目 12:40 - 13:25
2時限目 13:30 - 14:15
3時限目 14:30 - 15:15
4時限目 15:20 - 16:25
  月(Monday) 火(Tuesday) 水(Wednesday) 木(Thursday) 金(Friday)
中級Ⅱ 文字語彙 文字語彙 文字語彙 文字語彙 文字語彙
文法 文法 文法 文法 会話
表現
(会話・スピーチ)
L・L
(聴解・発音指導)
読解 活動
(討論・発表)
試験対策
(留学試験・能力試験)
中級Ⅰ 文字語彙 文字語彙 文字語彙 文字語彙 文字語彙
文法 文法 文法 会話 文法
L・L
(聴解・発音指導)
表現
(会話・スピーチ)
読解 読解 活動
(討論・発表)
初級Ⅰ ひらがな・漢字 ひらがな・漢字 ひらがな・漢字 ひらがな・漢字 ひらがな・漢字
はじめての会話1 はじめての会話1 はじめての会話1 はじめての会話1 はじめての会話1
復習テスト
DBC
DBC
DBC
DBC

Đặc điểm của lớp học

Mỗi lớp học sẽ được đặt tên theo tên của giáo viên chủ nhiệm. Không khí lớp học được diễn ra một cách tự nhiên, nghiêm túc nhưng vẫn vui vẻ không gò ép, tạo cảm giác ấm áp, thân thiện như ở gia đình.

Về hoạt động hướng nghiệp

Mỗi cá nhân đều có nguyện vọng riêng sau khi tốt nghiệp ví dụ: học lên (trung cấp, đại học, cao học), làm việc tại Nhật, hay là về nước. Tùy theo nguyện vọng của từng học sinh mà nhà trường sẽ hỗ trợ phù hợp sao cho học sinh có thể thực hiện được ước mơ của mình. Các hoạt động hướng nghiệp sẽ được bắt đầu từ lúc học sinh nhập học, rồi đến kỳ tháng 7 sẽ bắt đầu phát phiếu điều tra hướng nghiệp lần thứ nhất, và đến tháng 9 sẽ bắt đầu các loại động luyện thi phỏng vấn. Ngoài ra học sinh còn có thể tự tìm hiểu thông qua các tài liệu miễn phí giới thiệu về các trường , hoặc tài liệu dự thi của các trường gửi tới. Các thông tin về hướng nghiệp liên tục được cập nhật trên bảng thông tin. Học sinh cũng có thể tự tìm hiểu thông tin chi tiết trên internet, báo….

PAGE TOP